Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ธุรกิจการบริการทั่วไป

 
การจัดการ การวางแผน
     กำหนดตารางการส่งของ และตรวจสอบตารางการส่งของได้
     ค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดของการเดินทางเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลื้องน้ำมัน 
 
ป้องกันการทุจริต
      สามารถดูรายละเอียดประวัติการเดินรถย้อนหลัง เพื่อป้องกันการใช้รถผิดวัตถุประสงค์
 
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
     รายงานเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำมันของรถแต่ละคัน และนำมาวิเคราะห์กับการ
      ใช้งานจริงเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
     ลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุง อันเนื่องมาจากการออกนอกเส้นทาง 
 
ลดการเกิดอุบัติเหตุ
      สามารถตรวจสอบการขับรถความเร็วเกินกำหนด จำนวนกี่ครั้ง ความเร็วสูงสุด ที่ขับ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุ
Service
Complain
ContactUs
Download
GPS Thai Only
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai