Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Overview

Live & Real-Time of GPS Tracking                                                                                                              

    Prosoft GPS คือ ระบบ GPS Tracking ที่ถูกออกแบบมา เพื่อช่วยองค์กรให้สามารถบริหารจัดการ รถของท่านได้เต็มประสิทธิภาพและช่วยบริหารบุคลากรให้เป็นไป ตามแผนงานที่ได้วางไว้ เพื่อป้องกันทั้งการทุจริตและอุบัติเหตุ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ และแน่นอนว่าถ้าองค์กรมีการวางแผนจัดการที่ดีความเสียหายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น 

   องค์กรของท่านมีการบริหารจัดการยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือยังและเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่ ?

 • ไม่ทราบว่ารถวิ่งไปที่ไหนมาบ้าง นอกเส้นทางหรือเปล่า
 • ไม่ทราบระยะทางที่วิ่งไปเท่าไร ใช้น้ำมันต่อเที่ยวมากน้อยแค่ไหน 
 • คนขับขับรถเร็วเกินกำหนด เสี่ยงต่อทรัพย์สินผู้อื่น และอาจเกิดอุบัติเหตุได้  
 • รถออกนอกเส้นทางที่กำหนดมากเกินควรหรือไม่ (ใช้ในเรื่องส่วนตัว)  
 • คนขับไม่รู้เส้นทาง และไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน
  ทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงเพียงใด (รถติด,ติดพักเที่ยง)
 • ใช้เวลาส่งของมากเกิน ทำให้ไปส่งให้ลูกค้าเจ้าอื่นไม่ทัน
 • ลืมต่ออายุ ภาษีรถยนต์ ประกันภัย และ พรบ
 • ไม่มีบันทึกว่ารถเกิดอุบัติติเหตุมาแล้วกี่ครั้ง
 • ไม่มีบันทึกว่าเปลี่ยนอะไหล่รถมาแล้วกี่ครั้ง เปลี่ยนอะไรมาบ้าง
 


   คุณสมบัติทั่วไป
 • ติตามสถานะรถ ณ ปัจจุบันตลอด 24 ชม.
 • ดูประวัติย้อนหลังได้ตลอดอายุการใช้งาน
 • การแจ้งเตือนต่างๆ ผ่าน Web Application, E-mail, SMS และ เสียงผ่านทาง Web Application
 • ค้นหาตำแหน่งรถที่อยู่ใกล้สถานที่ที่ระบุ
 • การแจ้งเตือน ภาษี ประกันภัย และ พรบ เมื่อใก้ลหมดอายุผ่าน Web Application
 • ค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุด
 • รายงานและกราฟ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Shipment บันทึก ตรวจสอบ และจัดตารางการขนส่ง
 • างแผนและจัดเส้นทางการขนส่งด้วยระบบ 
  Route Management
 • รวจสอบ การเข้า-ออกบริษัทลูกค้า ของพนักงาน
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดหรือเข้า
  พื้นที่ ที่ไม่อนุญาต
 • วางแผนการบำรุงรักษารถด้วยระบบ Preventive สามารถบันทึกการเกิดอุบัติเหตุและบันทึกการแจ้งซ่อม
 • ระบบกำหนดการแจ้งเตือน แผนการบำรุงรักษารถ
  เมื่อครบกำหนด

     คุณสมบัติกล่อง GPS
 • รองรับการรูดใบขับขี่ ก่อนขับรถยนต์
 • รองรับการถ่ายภาพนิ่งในห้องผู้โดยสาร
 • ใช้ซิฟ SiRF III ใช้กับโทรศัพท์ ระบบ Quad-band (850/900/1800/1900MHz)
 • มีแบตเตอรี่สำรองภายในตัวเครื่อง
 • กินกระแสไฟฟ้าต่ำ และสามารถ Standby ได้นาน            (กรณีไม่ต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์)
 • ติดตามด้วย SMS และหรือ GPRS
 • ติดตามได้ตามความต้องการ
 • ติดตามเป็นช่วงเวลาได้เช่น ทุก 1 นาที
 • แสดงตำแหน่งผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • ฟังเสียงรอบเครื่องหรือภายในรถ (อุปกรณ์เสริม)
 • มีหน่วยความจำเพื่อบันทึกตำแหน่ง
 • มีตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อประหยัดพลังงาน
 • มีปุ่มแจ้งเตือนภัย (SOS)
 • แจ้งเตือนเมื่อออกนอกบริเวณที่กำหนด
 • แจ้งเตือนเมื่อไม่สามารถรับสัญญาณ GPS ได้
 • แจ้งเตือนแบตเตอรี่ใกล้จะหมด
 • แจ้งเตือนเมื่อความเร็วเกินกำหนด
 • แจ้งเตือนเมื่อมีการชนหรือกระแทกอย่างแรง
 • แจ้งเตือนเมื่อถูกลากจูง
 • มีรายงาน Mileage ในตัว
 • แจ้งเตือนเมื่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกถูกตัด
 • สั่งตัดไฟฟ้าเพื่อดับเครื่องยนต์ (Stop Engine)
 • 5 ดิจิตอล อินพุท
 • 5 เอาท์พุท
 • 2 อนาล็อก อินพุท (10 bits resolutions)